Generelle oplysninger om Den lille Nattergal

Generelle oplysninger:

Den lille Nattergal
Enkeltmandsvirksomhed
CVR-nr.: 29065497
Byagervej 160
3460 Birkerød
Mail til Den lille Nattergal
Tlf. 23492445

Definitioner:

Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Den lille nattergal afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Den lille nattergal" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Den lille Nattergal oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Den lille nattergal

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Fragt:

Se siden ”Fragt og levering”, hvor vi har mange forskellige forsendelsestilbud.
GLS tager kun imod pakker til kl. 13 på hverdage, Post Nord til kl. 17 og Dao til kl. 20.

Bestilling:
For at handle på denlillenattergal.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.  Eventuelle ekstra betalinger for f. eks. fragt og betalingskortgebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale.  Når du er klar til at bestille, klikker du på ”gå til kassen”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform. Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Bestil og betal”. Herefter går din ordre videre til DenlilleNattergal.dk

Købers bestilling af varer fra Den lille Nattergal udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Den lille nattergal om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Den lille nattergal er først indgået, når Den lille nattergal ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Den lille nattergal yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Den lille nattergal i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter at Køber har eller burde have opdaget manglen, ske til Den lille nattergal indenfor rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.
Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Den lille nattergal har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Den lille nattergals kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Den lille nattergal.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Den lille nattergals kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valuta-restriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Den lille nattergal afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Se siden "Returnering"

Forbehold for ændringer:
Den lille nattergal forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-3 hverdage. Ved større mængder af samme vare eller ved lav lagerbeholdning kan leveringstiden være længere. Ring eventuelt og hør nærmere. 

Misbrug:
Misbrug af Den lille nattergal medføre til politianmeldelse.

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation