ALDER

Vi tilbyder musikalske legeting. Børnene kan her få redskaber til at arbejde med fantasien og kreativiteten. Små børn lærer gennem leg. Derfor er det vigtigt at legen er central i barnets musikalske og motoriske udvikling.  Alle børns personlighed udvikler sig gennem god stimulering i de første leveår.

Husk at rytmikredskaber og instrumenter ikke er almindelig legetøj, og derfor ikke godkendt til bestemte aldersgrupper. De bør derfor ikke gives til børn under 3 år uden opsyn.